Menü Kapat

Measure Me Up!  Etwinning Projesi

Measure Me Up! Okulumuzdan ÖZGE AYDIN GÜÇLÜ ve EDA YILMAZ öğretmenlerimiz tarafından yürütülen 6 ortaklı bir Etwinning projesidir. Türkiye, İspanya, Hırvatistan, Romanya, Macaristan ve Sırbistan ülkelerinden katılım sağlayan 15 öğretmen ve 89 öğrenci ile devam etmektedir.

11 – 16 yaş grubundaki öğrencilerle Geleneksel ve Yenilikçi Ölçme Yöntemlerinin araştırılması ve farklı kültürlerin farklı ölçüm araçlarının kullanımıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Öğrenciler Padlet, Edmodo, Canva gibi Web.2 araçları ile yaptıkları çalışmaları Etwinning platformu üzerinden paylaşmaktadırlar.

Proje hedef kazanımlarından bazıları ise şu şekildedir:

  • Yabancı dil edinimi
  • Matematik, Bilim ve Teknolojik alanlarında temel yeterlik
  • Dijital yeterlik
  • Kültürel ve Sosyal farkındalık