Menü Kapat

İlkokul öğrencilerimize kodlamanın mantığını ve temel kodlamayı öğretmeyi hedeflediğimiz projemizde kodlama programları öğretilmeden önce programsız kodlama uygulamalarından, akıl ve zeka oyunlarından, robotlardan, kodlamalı resim ve yazılardan faydalanılarak öğrenme daha eğlenceli hale getirildi.
Kodlama ile ilişkilendirdiğimiz dama oyunu ve renkli bardaklar oyunlarından faydalanıldı. Eba, Cody, Scratch Junior programlarında eğlenceli aktiviteler hazırlanarak öğrencilerin kodlamayı öğrenmeleri ve uygulamaları sağlandı. Kodlama ile ilgili zeka oyunları öğretilerek, öğrencilere heyecan katmak ve bireysel yeterliliklerini, takım olma bilincinin ön plana çıkarılması hedeflendi. 21. Yüzyıl becerileri doğrultusunda çocuğun inovatif düşünme gelişimi sağlama, sistematik düşünme yeteneğini geliştirme, farklı düşünmelerini sağlama, kısa yoldan çözüme ulaşma, algoritma kurma ve kodlama yapabilme becerilerini geliştirmek hedeflendi