Menü Kapat

Erasmus Plus, Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor konularında tanıtılan Avrupa Birliği programıdır.

Erasmus Plus daha çok kesime ulaşmak ve daha çok kimsenin bu programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla daha önceki Avrupa Birliği Programının yeniden yapılandırılması sonucu oluşmuştur. Birbirinden farklı hibe programları bir çatı ve program altında birleştirilerek yeni hibe programının daha etkin yürütülmesi ve daha çok kimse tarafından istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus Plus beş eylem planı çerçevesinde oluşturulan entegre bir programdır. Avrupa Komisyonu, Erasmus Plus ile eğitim, öğretim, gençlik ve spor programlarını desteklemek ile beraber Yüksek Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, okul programlarını ve gençlik aktivitelerini de desteklemeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna daha vurgulanmaktadır.

 

Erasmus+ programının hedef kitleleri;

  • Mesleki eğitim alanında; mesleki eğitim veren kurumlar ve kuruluşlarla idareci, öğretmen ve

öğrencileri, işe yeni başlayanlar, işverenler, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,

  • Okul eğitimi alanında; okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile çalışanları,
  • Yetişkin eğitimi alanında; bu alanda faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlarla birlikte öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,

 

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

  • AB üyesi ülkeler
  • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
  • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)